مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۸/۲/۵
1397/09/18
بازديد از شبكه بهداشت و درمان شبانه روزي كيان
  
در روز پنج شنبه مورخه 15/09/96 طي بازديد انجام شده از ساعت 9 الي 11:25 شبكه بهداشت و درمان شهرستان شهركرد و مركز خدمات سلامت شبانه روزي شهر كيان موارد ذيل با حضور كارشناسان بررسي، مطرح و تصميم گيري شد.
1- باتوجه به وجود اتوماسيون اداري در استان و مشاهده نامه هاي دست نويس در امور اداري شبكه مقرر گرديد در اسرع وقت طي نامه اي به كليه كاركنان اعلام گردد كه جهت كليه مكاتبات از اتوماسيون اداري استفاده نمايند و رئيس و مسئولين محترم مركز به هيچ وجه نسبت به پاراف و دستور بر روي نامه هاي دست نويس اقدام ننمايند.
2- باتوجه به اهميت جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به تجهيزات رايانه¬اي در خصوص خريد و نصب UPS درفضاهايي مورد نياز مقرر گرديد براساس بررسي هاي انجام شده در شهرستان شهركرد و عدم استفاده از UPS موجود در مركز شبانه روزي شهر كيان، مسئول امور اداري شبكه بهداشت شهركرد و كارشناسان فنآوري اطلاعات درخصوص رفع مشكل مذكور پيگيريهاي لازم را در اسرع وقت تا حصول نتيجه انجام دهند.
3- باتوجه به بررسي هاي انجام شده از شبكه بهداشت شهركرد و مركز خدمات سلامت شهر كيان، مقرر گرديد درخصوص استفاده از UPS موجود توسط كارشناسان فنآوري اطلاعات بررسي لازم انجام شده و ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه واحدهاي در اولويت به خروجي دستگاه مذكور متصل گردند.
4- باتوجه به اينكه UPS در شرايط مختلف بايستي آزمايش شود مقرر گرديد براساس چك ليست طراحي شده در زمانهاي متفاوت نسبت به رسيدگي به شرايط و وضعيت UPS اقدامات لازم انجام گردد.
5- باتوجه به اينكه كيس رايانه دوربينهاي در اتاق نگهباني در فضاي مناسبي نمي باشد مقرر گرديد كارشناسان فنآوري اطلاعات در اسرع وقت نسبت به مناسب سازي فضاي كيس مذكور اقدام نمايند و كابهاي اضافه از ديد مراجعين خارج گردند.
6- باتوجه به وجود دستگاه تايمكس در فضاي اتاق نگهباني و ورودي شبكه بهداشت شهركرد مقرر گرديد كارشناسان فنآوري اطلاعات نسبت به بهسازي كابلهاي مربوطه (شبكه و برق) در اسرع وقت اقدام نمايند.
7- مقرر گرديد براساس چك ليست در زمانهاي متفاوت كليه سيستم هاي موجود در واحدهاي مختلف زير مجموعه شبكه بهداشت شهركرد توسط كارشناسان فنآوري اطلاعات ، بررسي و نسبت به به روز بودن آنتي ويروسهاي موجود اطمينان حاصل نمايند.
8- مقرر گرديد كابلهاي اضافه و يا آويزان در محيطهاي اداري به هر شكل ممكن توسط كارشناسان فنآوري اطلاعات در مسير و يا داكتهاي موجود قرارداده شوند.
9- مقرر گرديد باتوجه به اجراي برق UPS در اتاقهاي اداري و مشاهده عدم استفاده از پريز برق در اتاقها، كارشناسان فنآوري اطلاعات در اسرع وقت نسبت به ايمن سازي آنها اقدام نمايند.
10- باتوجه به بررسي هاي انجام شده در ارجاع نادرست نامه¬ها در سامانه اتوماسيون اداري مقرر گرديد جلسه¬اي جهت بررسي فرآيندهاي ارجاع در شبكه بهداشت شهركرد تشكيل و در صورت نياز نسبت به اصلاح فرآيند ارجاع نامه¬ها اقدام نمايند.
11- مقرر گرديد كه كليه واحدهاي زير مجموعه شبكه بهداشت شهرستان فارسان با برنامه ريزي مسئول امور اداري و كارشناسان فنآوري شبكه به صورت مستمر در خصوص امكانات و اشكالات فني تجهيزات رايانه اي اعم از : رايانه ، UPS، ADSL، چاپگر، اينترنت، اينترانت و... نظارت و بررسي گردند و به صورت كتبي به معاونت بهداشت استان و رئيس شبكه بهداشت ارائه گزارش نمايند كه مسئوليت پيگيري اصلاح مشكلات احتمالي با امور اداري، كارشناسان فنآوري اطلاعات شبكه و مسئول فناوري اطلاعات معاونت بهداشتي استان مي¬باشد.
12- مقرر گرديد درصورت وجود تجهيزات بلا استفاده و يا راكد شده و قابل تعمير رايانه¬اي در مراكز و پايگاههاي بهداشتي، باهماهنگي مسئولين مربوطه اقدامات لازم جهت تعمير و يا ارتقاء آنها انجام گردد و در صورت عدم تعمير باهماهنگي اداره اموال ستاد دانشگاه نسبت به طي مسير قانوني اقدام نمايند.
13- باتوجه به بستر سازي اتوماسيون اداري در استان و بررسي كارتابل تعدادي از كارشناسان مراكز و شبكه بهداشت ، مشاهده شد تعدادي از كاركنان زيرمجموعه مركز بدون كارتابل اتوماسيون بوده و يا از امكانات اتوماسيون اداري آگاه نمي باشند كه مقرر گرديد با هماهنگي رئيس و كارشناسان محترم شبكه بهداشت شهركرد در اسرع وقت نسبت به ايجاد يا آموزش مجدد استفاده از امكانات كارتابل اتوماسيون اداري آنها اقدام گردد.
14- باتوجه به بازديد انجام شده ازكارتابل تعدادي از كاركنان مركز خدمات جامع سلامت شهر كيان، متاسفانه برخي از كارتابلها بعلت بي توجهي از ماههاي پيش داراي نامه هاي خوانده نشده بودند. مقرر گرديد رئيس شبكه بهداشت طي نامه¬اي رسمي، كليه كاركنان را مكلف به استفاده كامل از اتوماسيون اداري نمايد و درصورت مشاهده عدم استفاده از اتوماسيون با آنها برخورد قانوني شود.
15- مقرر گرديد باتوجه به بازديد مدير آمار و فناوري اطلاعات و كارشناسان فن¬آوري اطلاعات شبكه بهداشت شهركرد مقرر گرديد در خصوص اتاقهاي UPS موجود در مراكز سلامت شهرستان شهركرد بررسيهاي امنيتي انجام شده و در صورت نياز با هماهنگي مسئول امور اداري شبكه بهداشت شهركرد نسبت به ايمن سازي فيزيكي و غيره آنها اقدام نمايند.
16- يكي از وظايف كارشناسان فنآوري اطلاعات، نگهداشت امكانات موجود در اتاق سرور (شبكه بهداشت) ميباشد كه براساس بررسي¬هاي بعمل آمده از اتاق رك و سرور مقرر گرديد جهت حفظ شرايط موثر در نگهداري تجهيزات مذكور تا حد امكان نسبت به اين موضوع برنامه ريزي نموده و با نظارت و پيگيريهاي مستمر از ايجاد مشكلات احتمالي جلوگيري نمايد.
17- باتوجه به كمبود فضا در مراكز خدمات سلامت متاسفانه مشاهده گرديده بر روي دستگاه UPS يا كنار آن وسايل اضافي قرار گرفته كه امكان ايجاد مشكلات احتمالي غير قابل پيش بيني را در پي دارد مقرر گرديد كارشناسان و مسئولين مربوطه نسبت به اين شرايط نظارت دقيق نمايند و در صورت امكان فضاي نگهداري وسايل اضافي را تغيير داده و در غير اينصورت تدبيري انديشيده كه از آسيبهاي احتمالي جلوگيري نمايند.
18- مقرر گرديد باتوجه به بهره برداري از بستر شبكه آماده شده در مركز، مقرر گرديد كليه پورتهاي شبكه رايانه¬اي و دوربينها بررسي، شماره گذاري و نقشه الكترونيكي آن در اسرع وقت به عنوان مستندات جهت بهره برداري آتي واحد فن¬آوري اطلاعات در مركز تهيه و نگهداري گردد.
19- مقرر گرديد باتوجه به خريداري نرم¬افزار آماري در دانشگاه، كارشناس كامپيوتر مركز با هماهنگي مسئول فنآوري اطلاعات معاونت بهداشتي، كليه اطلاعات تجهيزات رايانه¬اي زير مجموعه شبكه بهداشت شهرستان شهركرد را ظرف مدت دوماه به روز و مستند نمايد.
20- مقرر گرديد باتوجه به تعدد فرآيندها در مراكز ، در صورتيكه فرآيندي قابل الكترونيكي شدن ميباشد با هماهنگي مسئول فنآوري اطلاعات معاونت بهداشتي پيشنهاد آن را جهت پيگيري اقدامات لازم به مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه ارائه نمايند.
تعداد بازدید:
1
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
تاریخ بروز رسانی 1398/02/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal